Bij Cards Unlimited streven we altijd naar de beste kwaliteit. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tillen wij onze bedrijfsvoering naar een hoger niveau. Onze manier van werken is nu bekroond om een ISO27001-certificering.

Over ISO27001

De nieuwe AVG-wetving brengt een aantal nieuwe regels met zich mee. Zo moet een data-lek bijvoorbeeld verplicht gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast worden er nu harde eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens en de privacyverklaring van organisaties. Onze werkwijze was al tijden AVG-proof en dat kunnen we nu aantonen met de nieuwe ISO27001-certificering.

Card Unlimited is volledig AVG-proof

Bij Cards Unlimited weten we hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden bijvoorbeeld via een beveiligde server aangeleverd voor verdere verwerking. Ook bewaren we ze nooit langer dan noodzakelijk. Gepersonaliseerde mailingen worden na verwerking in een volledig afgesloten ruimte geplaatst totdat ze worden opgehaald door Sandd en/of PostNL. Om de kwaliteit altijd te garanderen, optimaliseren we onze systemen en werkwijze continu.